Zapojte se do monitoringu úspěšnosti zimování včelstev!

3. 4. 2020

Teplé dny nabádají k jarním prohlídkám včelstev a revizi, kolik včelstev a v jakém stavu přezimovalo. Sdílejte svá pozorování s olomouckými přírodovědci a vyplňte do konce dubna anonymní dotazník COLOSS dostupný na adrese https://www.bee-survey.com/index.php/132347?lang=cs.

Buď můžete vyplnit jen povinné červeně zvýrazněné otázky, nebo celý dotazník. Jeho vyplnění vám tedy zabere 5 – 15 minut. Rozšířená verze obsahuje přibližně 30 otázek, které zjišťují nejen počty přeživších včelstev ale i jejich zdravotní stav. Podnětné jsou otázky týkající se druhů snůšek v uplynulé sezóně, počtu vyprodukovaných mladých matek, použitých léčiv a další, aby bylo možné případné zvýšené úhyny dát do souvislosti s dalšími vlivnými faktory. Právě sledováním těchto faktorů umožňuje studii porovnávat podmínky pro včelařství v České republice za posledních sedm let a odlišuje ji od prostého sčítání počtu včelstev před a po zimě. Cílem projektu je hledat souvislosti a trendy i důvody kolapsů včelstev, nikoliv jen vyčíslit ztráty. Na webových stránkách projektu www.coloss.cz si pak můžete prohlédnout mapy zavčelení, ztrát včelstev v minulých letech nebo výsledky závěrečných prací studentů zapojených do projektu.

Jednoduše zvyšte užitek z Vašich pozorování a záznamů. Vyplněním dotazníku přispějete k poznání a řešení aktuální nelehké zdravotní situace, ve které se v posledních letech včelky nachází.