Základní organizace Vodňany si připomíná 100. výročí svého vzniku

11. 11. 2018

V sobotu 10. 11. 2018 se sešli členové Základní organizace ČSV Vodňany, aby oslavili sto let od svého založení. Připomněli si okolnosti vzniku spolku ve stejné bouřlivé době, za jaké vzniklo Československo, jména zakladatelů spolku a taktéž významné události, které se v průběhu existence organizace ve Vodňanech udály. Vydaly při této příležitosti almanach. Členy organizace přišel pozdravit dlouholetý dnes již bývalý starosta Václav Heřman a také starosta čerstvě zvolený Milan Němeček. Spolupráce mezi městem a včelařskou organizací vždy byla na vysoké úrovni a nový starosta přislíbil ve spolupráci i nadále pokračovat.

Důležitým bodem slavnostního setkání bylo i ocenění funkcionářů základní organizace. Odznak „Vzorný včelařský pracovník“ udělilo Předsednictvo RV ČSV dlouholetému předsedovi Jiřímu Hřebíčkovi. Další tři vyznamenání s odznakem „Vzorný včelař“ udělila Okresní organizace ČSV Strakonice prostřednictvím svého předsedy Miloslava Scherlinga (je současně členem a zdravotním referentem ZO Vodňany a také zástupcem okresu Strakonice v Republikovém výboru ČSV) těmto funkcionářům ZO: jednateli Václavu Šídlovi, pokladníkovi Janu Píchovi a hospodáři Václavu Eningerovi. Na závěr předal předseda ZO Vodňany Čestná uznání dlouholetým zasloužilým členům organizace.

Součástí oslav byla i malá včelařská výstava včetně živých včel, různých druhů medů a prezentace zdobených perníčků z rukou zkušené „medové báby“ Aleny Scherlingové. Její domečky, srdíčka, včelí úl a další byly skutečnou pastvou pro oči.

Oslavy funkcionáři dlouho a pečlivě připravovali tak, aby se mohli pochlubit i veřejnosti, jak organizace včelařů ve Vodňanech pracuje. A protože jsem tam byla, mohu potvrdit, že se jim to povedlo.

Stejného názoru je i Strakonický deník, viz přiložený článek s fotografiemi zde

Mgr. Jarmila Machová