Základní organizace Městec Králové slaví 120 let

3. 2. 2019

Na den přesně 2. 2. 2019 proběhly oslavy 120. výročí založení včelařského spolku Městec Králové. V okrese Nymburk jde o první místní organizaci, která vznikla. Oslava se konala tradičně v Opočnici, v restauraci U českého lva. Včelaře přišli pozdravit i starostové obcí, které pod ZO spadají. Byla předána vyznamenání, jak z rukou předsedy Okresní organizace ČSV Nymburk Josefa Lounka, tak z rukou předsedy ZO Městec Králové Jiřího Knapa. Ten ve svém referátu připomněl začátky organizace a také významné osobnosti, které se o vznik a rozvoj spolku zasloužily.

Základní organizace má více než 70 členů, patří mezi aktivní spolky. Každoročně organizuje zájezd, přednášky, mají krásnou kroniku, svůj spolkový včelín s 13 včelstvy a další aktivity. Jediný stesk, který zazněl a asi zaznívá i v jiných základních organizacích – funkcionáři stárnou a jejich nástupci nejsou.

Slavnostní schůzí oslavy organizace teprve začínají. Připravuje se výstava, almanach a další akce.

Přeji mnoho dalších úspěšných let v činnosti spolku, zdravé včely a obětavé funkcionáře, protože bez nich to nejde.

Mgr. Jarmila Machová


Základní organizace Městec Králové slaví 120 let