Základní organizace ČSV Řepín oslavila 100 let

29. 7. 2019

Základní organizace ČSV Řepín je jednou z nejaktivnějších organizací svazu. Příští rok bude pořádat již 20. ročník jarního semináře nástavkového včelaření. Proto mě nepřekvapilo, že své výročí vzniku chtějí důstojně oslavit.

27.7.2019 funkcionáři ZO Řepín zorganizovali pro své členy a veřejnost setkání v prostorách místní sokolovny a okolních sportovišť, aby zavzpomínali, jak před 100 lety jejich předchůdci nadšeně zakládali svou organizaci, co všechno dokázali, jakým vývojem spolek prošel. Stručně všechny přítomné historií provedl předseda organizace Jiří Holub. Aby se nezapomnělo, vydala ZO Řepín k tomuto výročí almanach „100 let Včelařského spolku pro Řepín a okolí“. Oslava výročí založení organizace je nejlepší příležitostí ocenit funkcionáře a členy za jejich práci. Byla jich pěkná řádka. Obdrželi čestná uznání i ocenění „vzorný včelař“. ZO Řepín ústy svého předsedy Jiřího Holuba poděkovala také za spolupráci všem starostům obcí, v jejichž působnosti vykonává ZO svou činnost, tj. Řepín, Mělnické Vtelno, Chorušice, Nebužely, Střemy a Lhotka. Na závěr této slavnostní schůze nechyběla odborná přednáška Vlastimila Dlaba o včelích produktech a jejich vlivu na zdraví člověka.

V sokolovně byla připravena malá výstava včelařství, nechyběla ukázka vytáčení medu, ochutnávka a hodnocení vzorků medu, živé včely v proskleném úle, zdobení perníčků a výroba svíček. Ty poslední atrakce byly neustále obklopeny dětmi. Venku v areálu sportovišť byly stánky se včelími produkty a posezení. Připojili se i místní hasiči, kteří slaví letos 140 let. A aby zábava byla kompletní nezůstala stranou ani obec Řepín, která v rámci oslav zajistila vystoupení Martina Maxi a dalších včetně závěrečné diskotéky.

Počasí se vydařilo, lidé se něco dozvěděli o včelařství a bavili se, co víc si přát. Snad jen aby stávající tahouni organizace Jiří Holub, Vladimír Martinovský a další našli v budoucnu mladé pokračovatele, funkcionáře, kteří organizaci povedou dál alespoň tak dobře, jako je tomu dosud.

Mgr. Jarmila Machová


Základní organizace ČSV Řepín oslavila 100 let