Zákaz volného pohybu osob, omezení činnosti Sekretariátu ČSV

16. 3. 2020

Podle Usnesení Vlády ČR ze dne 15.3. 2020 o přijetí krizového opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR vláda s účinností ode dne 16. března 2020 do 24.3. 2020 do 6.00 hodin zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky mimo jiné s výjimkou cest nezbytně nutných k zajištění péče o zvířata, pobytu v přírodě nebo parcích.

Dále Usnesení vlády doporučuje zaměstnavatelům mimo jiné využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji mohou zaměstnanci vykonávat v místě bydliště, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Vzhledem k výše uvedenému

Sekretariát ČSV omezuje svou činnost po dobu účinnosti Usnesení Vlády ČR takto:
Knihovna je uzavřena. Činnost v podatelně je zajištěna pouze pro příjem zásilek pošty. Pracovníci jednotlivých oddělení budou pracovat většinou z domova, vždy však alespoň jeden pracovník oddělení bude přítomen.

Cesty na stanoviště včelstev jsou povoleny.
Usnesení povoluje chovatelům cesty za účelem zajištění péče o zvířata. Včela je hospodářské zvíře. Ke svým včelstvům za účelem jejich obstarání nebo kontroly můžete cestovat. Kromě toho jsou povoleny vycházky, pobyt v přírodě.

Informace Ministerstva zemědělství výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020č. 215


Mgr. Jarmila Machová