XI. sjezd ČSV byl přeložen

13. 11. 2020

S ohledem na současnou situaci ve společnosti – nouzový stav a další mimořádná opatření související s maximálním omezením šíření nákazy Covid-19, která znemožňují konání hromadných akcí, bylo nutno rozhodnout o přeložení termínu konání XI. sjezdu ČSV, který se měl uskutečnit 12. -13. 12. 2020 v Praze.

Letošní srpnový RV na svém zasedání již preventivně řešil možnost problémů s konáním XI. sjezdu ČSV vlivem nákazové situace v ČR schválením změny stanov. Tato změna dává RV možnost ve výjimečných případech prodloužit funkční období orgánů svazu. Konkrétně jde o čl. 34 odst. 6 stanov, který zní: „Funkční období orgánů svazu a pobočných spolků je pětileté. Ve výjimečných případech lze volební období prodloužit. Dobu prodloužení a související podmínky stanoví RV.“ Tato výjimečná situace nastala.

Z výše uvedeného důvodu a na základě čl. 34 odst. 9 Stanov ČSV, z.s. Republikový výbor ČSV rozhodl formou hlasování per rollam č. 2/2020, které proběhlo 4.-11.11.2020 tak, že konání XI. sjezdu ČSV přeložil na termín 24. - 25. 4. 2021. Dále v rámci své pravomoci dle čl. 34 odst. 6 prodloužil funkční období nejvyšších orgánů svazu do 25.4.2021 a orgánů ZO a OO ČSV, u kterých dosud neproběhla zasedání nejvyšších orgánů, které volí funkcionáře na další volební období, do konce února 2021.

Současně RV uložil Předsednictvu RV předložit změny stanov svazu, zprávu o činnosti mezi sjezdy, zprávu o plnění hlavních směrů činnosti svazu mezi sjezdy a další materiály spojené s přípravou a konáním sjezdu na jednání březnového RV 2021 a zajistit organizačně přeložení konání XI. sjezdu ČSV.

Příslušné usnesení RV ČSV naleznete ZDE

Přejme si, aby po Novém roce 2021 došlo k rozvolňování výjimečných opatření tak, že bude prostor pro práci odborných komisí, které se podílejí na přípravě sjezdu, a okresní organizace, případně základní organizace, které neuskutečnily své konference, respektive členské schůze, a není jich právě málo, tak učiní do konce února příštího roku. Aby sjezd mohl řádně proběhnout, potřebujeme delegáty, které konference zvolí. Bez nich sjezd být nemůže.

Mgr. Jarmila Machová