Vzdělávání v Nasavrkách online: Unijní dotace a vzdělávací akce formou videokonferencí

21. 11. 2020

V současné velmi složité situaci, kdy se lidé nemohou shromažďovat, nemohou navštěvovat hromadné akce, přišlo naše SOUV-VVC, o.p.s. s náhradním řešením. Jednak nabízí účast na svých akcích a jednak jakožto žadatel pro opatření technická pomoc – vzdělávání podle NV č. 148/2019 Sb. nabízí organizátorům vzdělávacích akcí - našim základním a okresním organizacím možnost konat akce prostřednictvím videokonferencí.

I. Včelařské pátky v Nasavrkách online

„Klasickou“ formu vzdělávání lze nahradit formou distanční. Proto Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. nabízí možnost zúčastnit se jím organizovaných přednášek na dálku, v teple domova, u počítače. Proběhlo již několik vzdělávacích akcí včetně výuky učebního oboru Včelař. Na webových stránkách (https://www.souvnasavrky.cz/akce-souv-vvc-ops/rubrika/online-prednasky/) najdete řadu online akcí. Po rezervaci obdržíte bližší pokyny. Podmínkou je vlastnictví PC a stabilní datové připojení. Pro komunikaci je vhodný mikrofon, popřípadě kamera.

II. Vzdělávací akce podporované z unijní dotace lze provádět formou videokonferencí

SOUV-VVC, o.p.s. vznesl dotaz na SZIF, zda lze v současné mimořádné situaci organizovat vzdělávací akce formou videokonferencí. SZIF odpověděl kladně a stanovil podmínky, za jakých lze distanční formou přednášky pořádat. Tyto podmínky byly zapracovány do Pokynu SOUV-VVC, o.p.s., který najdete v příloze článku. Více informací získáte přímo od pracovníků učiliště.

Máte-li technické předpoklady a volný čas, který chcete smysluplně využít, možnosti tu jsou.

Mgr. Jarmila Machová

Příloha:

Pokyn SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky pro zajištění vzdělávací akce dle NV č. 148/2019 Sb.