Vyšlo nové nařízení vlády upravující unijní dotaci do včelařství

1. 7. 2019

 Dne 27. 6. 2019 vyšlo v částce 63/2019 Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů.

Znění předpisu naleznete zde

Účinnost vládního nařízení je od 1.7.2019.

Znění nového nařízení vlády včetně komentáře připravujeme pro časopis Včelařství.
Mgr. Jarmila Machová