Výňatky z výročních zpráv SVS a SZPI za rok 2018

17. 7. 2019

Výňatek z výroční zprávy SZPI za rok 2018

PODÍL NEVYHOVUJÍCÍCH ŠARŽÍ PODLE KOMODIT (V %)

Z pohledu jednotlivých komodit byla nejvyšší procenta nevyhovujících šarží zjištěna u čokolád a cukrovinek (53,9 %), medu (46,3 %), škrobu a škrobových výrobků (45,5 %), dehydratovaných výrobků, tekutých ochucovadel, dresinků, soli a hořčice (44,3 %), ostatních potravin včetně potravin zmrazených (43,8 %), přídatných a aromatických látek (37,5 %), kávy, kávovin a čajů (34 %), nealkoholických nápojů (31,6 %), vajec a vaječných výrobků (30,3 %), zmrzliny a mražených krémů (29,5 %), skořápkových plodů (28,2 %), přírodních sladidel (25 %), vína (23,9 %), těstovin (23,9 %), zpracované zeleniny a zpracovaných hub (22,3 %), jedlých tuků a olejů (21,7 %).

Kontroly medu v roce 2018

Sice neproběhla žádná ústředně řízená akce na kontrolu medu, ale v rámci běžných kontrol bylo odebráno 81 šarží medu, u 30 z nich byla jako původ medu uvedena Česká republika, u 35 šarží šlo o „směs medů ze zemí EU a zemí mimo EU“, u dvou šarží o „směs medů ze zemí mimo EU“, u jedné šarže o med z EU a u ostatních 13 šarží byly uvedeny jiné konkrétní země než je ČR. Z celkového počtu odebraných šarží jich nevyhovělo 40, u 16 šarží byla na obale uvedena jako původ medu Česká republika, ale z toho se u 5 šarží jednalo o med neexistujících společností. U 50 odebraných šarží byla jako země výroby uvedena ČR, u 8 šarží nebyla země výroby uvedena, u 23 šarží byl med vyroben mimo území ČR. Ze 40 nevyhovujících šarží jich bylo 21 vyrobeno v ČR, u 5 šarží nebyla země výroby uvedena a 14 šarží medu bylo vyrobeno v jiné zemi, než je ČR. Nejčastěji zjišťovaným nedostatkem byla příliš nízká aktivita enzymu diastáza, která byla zjištěna u 23 šarží. U 10 šarží byl zjištěn nadlimitní obsah hydroxymethylfurfuralu (HMF), u 16 šarží nevyhovující botanický původ medu, u 7 šarží bylo zjištěno klamání ohledně geografického původu medu, u 8 šarží neodpovídala vodivost druhu medu uvedenému na obale. U 4 šarží byl med dobarven barvivem E150d, u 7 šarží byly zjištěny cizí cukry, z toho se ve 4 případech jednalo o nadlimitní obsah sacharózy. U jedné šarže nevyhověl součet glukózy a fruktózy a u jedné šarže byl vyšší obsah látek nerozpustných ve vodě, než je povoleno. U některých šarží nevyhovělo více parametrů zároveň.

 

Z výroční zprávy Státní veterinární správy za rok 2018