Včelaři ze ZO ČSV Hořice oslavili 150 let trvání své organizace

11. 6. 2018

Funkcionáři hořické základní organizace připravili k výročí svého založení nejen pro své členy, ale i ostatní občany Hořic v Podkrkonoší v sobotu 2.6.2018 bohatý program.

Včelaře pozdravil starosta Hořic Aleš Svoboda, funkcionáři Okresní organizace ČSV Jičín a ráda jsem přijela i já. Zazpívaly děti ze Základní školy Na Daliborce. V této ZŠ úspěšně vyvíjí svou činnost včelařský kroužek mládeže.

Dlouholetý funkcionář Stanislav Kareš připomněl vznik včelařského spolku pro Hořice v Podkrkonoší, činnost v průběhu minulých let a také funkcionáře, kteří byli v čele organizace a zasloužili se nejen o rozvoj spolkové činnosti, ale byli i váženými občany obce, včelaři, rádci ochotnými kdykoli pomoci ostatním.

Při příležitosti oslav nechybělo ocenění včelařů a funkcionářů. A byla jich pěkná řádka včetně Oldřicha Lánského dlouholetého bývalého funkcionáře před asi 15 lety tehdy Ústředního výboru ČSV.

Přednáška Vlasty Dlaba o významu včelích produktů pro lidské zdraví dobře zapadla do programu dne stejně jako stánky s prodejem medu a produktů z propolisu a včelího vosku, medovinou, perníčků, keramiky a včelařských potřeb. I štěstí za 10 Kč v psaníčku jste si tu mohli koupit. Zaujala i malá výstava historických dokumentů spolku i současnost základní organizace. Níže se můžete podívat na fotografii mapy obvodu Včelařského spolku Hořice v Podkrkonoší z r. 1927, která znázorňuje jak obvod organizace, tak obsahuje i statistiku členské základny za období od vzniku spolku do r. 1927.

ZO ČSV Hořice v Podkrkonoší patří k prvním včelařským spolkům, které u nás vznikly. Je dobře, že si svou historii připomínají a jsou na ni pyšní.

Mgr. Jarmila Machová