Včelaři ze Skalska oslavili na Stránově stoleté výročí

17. 5. 2018

Medové slavnosti se na zámku letos konaly úplně poprvé, přesto se tu návštěvníci mohli o včelách poučit i na minulých akcích. Se Stránovem totiž už několik let spolupracuje člen skalské organizace Jan Podpěra, který měl i dnes na starosti veškeré záležitosti týkající se včel. Právě jemu byl za majitele zámku předaný medovník jako přání všeho dobrého do dalších let skalského včelaření. Podpěra je současně i členem Komise pro práci s mládeží ČSV a pomáhá tak s organizací soutěže Zlatá včela.

„Je to soutěž pro členy včelařských kroužků, kde děti musí plnit různorodé úkoly. Musí ukázat své znalosti v botanice, práci se včelstvem a nástroji, musí znát včelařské produkty, ale musí umět i mikroskopovat. Je to soutěž včelařské všestrannosti, a to se mi na tom líbí,“ vysvětluje podstatu závodu. Příští týden ho čeká oblastní kolo soutěže v Kladně, za tři týdny i celostátní kolo v Nasavrkách. „Do dalších let bych si přál, aby ke včelaření našlo cestu více mladých lidí. Například v naší organizaci máme vysoký věkový průměr a byl bych rád, aby i mladí našli ve včelách zalíbení,“ svěřuje se.

Na slavnosti se přišlo podívat bezmála čtyři sta návštěvníků. Bohatý program byl připravený především pro děti. Na ty čekala soutěžní medová stezka, na konci které nalezly malé překvapení v podobě medového perníčku, omalovánek a pamětního listu. „Děti se mohly dozvědět, jak probíhá včelařský rok, jaké se používá náčiní, dokonce i něco o nektarodárných rostlinách. Byla tu také možnost výroby svíček,“ komentuje organizátorka Veronika Vynikalová. O zábavu se postaralo i Divadélko kůzle, či kouzelník Pepa.

Zdroj: Boleslavský deník, kde naleznete taktéž fotogalerii z akce