Včelaři z Hané vysadili stromy a keře, které zajistí celoroční potravu pro včelky a čmeláky

31. 10. 2023

Více než 1100 stromů a keřů vysadili včelaři v Němčicích nad Hanou a Tištíně, aby zajistili dostatek pestré potravy pro včely, čmeláky, motýly i další hmyz po celou sezónu. Nové dřeviny také vytvoří pásmo vhodné pro hnízdění ptáků a úkryty zvěře. Výsadba, na kterou přispěla 150 000 korun Nadace ČEZ, zároveň zlepší mikroklima a možnosti zadržování vody v krajině.

Včelaři zvolili pestrou výsadbu, aby stromy a keře kvetly postupně od jara až do podzimu. Někde se rozhodli pro lísky, jinde pro kaštanovníky, ptačí zoby, růže dužnoplodné, meruzalky, rybízy, moruše, muchovníky, jeřáby černé nebo jabloně v keři.

Včelaři z Hané se tím snaží vyřešit takzvané převčelení – na množství potravy je v Česku příliš mnoho včelstev. Když mají málo pylu a nektaru, zvyšuje se konkurence a přirozená selekce přináší rozvoj moru včelího plodu, viróz a dalších chorob. „Výsadba bude sloužit pro hmyzí opylovatele, aby jim doplnila stravu, kterou potřebují v průběhu celé sezony. U nás je nedostatek keřů a souvislých výsadeb, které by navazovaly kvetením od časného jara přes léto až po podzim a zajistili včele medonosné, čmelákům nebo motýlům zdroj potravy, tedy nektar a pyl,“ vysvětlila předsedkyně Českého svazu včelařů z Němčic nad Hanou Helena Zahradníková.

Kromě Nadace ČEZ, která poskytla zásadní grant, přispěli na výsadbu také další dárci, například Olomoucký kraj, společnost Recovera Využití odpadů, Agrodružstvo Tištín, Ovocná školka Litenčice, město Němčice nad Hanou a městys Tišín. Velkou pomocí bylo i zapojení dobrovolníků od seniorů až po děti ze škol – těm včelaři za odměnu připraví jako zpestření školní výuky zajímavé přednášky o stromech i včelách.

Grant Stromy Nadace ČEZ, který letos vstoupil do dvanáctého roku své existence, podpořil výsadbu více než 115 000 stromů a dalších dřevin za více než 70 milionů korun. „Obě čísla již pochopitelně opět narůstají, neboť právě probíhá podzimní výsadba. Zájem o grant Stromy je stále veliký – samosprávy, ale třeba i hasiči nebo další spolky, mohou na výsadbu zeleně získat až 150 000 korun. V přijatých žádostech stále převažují aleje a stromořadí, čím dál častěji se ovšem objevují i další nápady, například zakládání nových obecních sadů, zastiňování venkovních sportovišť či koupališť. Zakládají se třeba i arboreta,“ podotkla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ

Více informací na www.cez.cz, www.nadacecez.cz, www.cezregionum.cz


Včelaři z Hané vysadili stromy a keře, které zajistí celoroční potravu pro včelky a čmeláky