Včelaři v Jaroměři oslavili 150 let své organizace

25. 9. 2018

V sobotu 22. 9. 2018 proběhlo v Jaroměři v sále Pevnosti Josefov, Bastion I slavnostní shromáždění členů Základní organizace Českého svazu včelařů Jaroměř u příležitosti 150 let trvání organizace. Shromáždění se konalo za účasti hostů – předsedy Okresní organizace ČSV Náchod Ing. Jiřího Valtery, starosty města Jaroměř Ing. Jiřího Klepsy a dalších. Vše probíhalo pod taktovkou dlouholetého předsedy ZO Jaroměř Ing. Václava Jirky. Ten v Almanachu, který u příležitosti výročí vyšel, moc hezky popsal, co všechno se událo od založení spolku 1868 za Rakouska-Uherska, jak proběhly dvě světové války, nástup socialismu a po r. 1989 návrat k demokracii. Spolek vše přečkal a dnes je největší základní organizací okresu Náchod.

Oslav se zúčastnili také zástupci základních a mateřských škol z Jaroměře a okolí. Základní organizace Jaroměř si pro ně připravila dárkové tašky plné pomůcek, her, knížek a dalšího výukového materiálu, vše tematicky zaměřené na včely a včelařství. U příležitosti svého významného výročí jaroměřská včelařská organizace tak nečekala na dary, ale naopak je rozdávala a to v prvé řadě dětem k podpoře jejich zájmu o včelaření. Došlo také na ocenění dlouholetých funkcionářů organizace Vladimíra Červinky, Zdeňka Krušiny a Jaroslava Míla.

Souběžně probíhal včelařský jarmark s akcemi pro děti: Jak to bývá u medvědů v podání Dětského loutkářského souboru BLECHY Jaroměř a také přišel Rytíř Brumla a maličká víla z Loutkového divadla MAMINY Jaroměř. Dospělí návštěvníci si rádi zazpívali známé country písničky v podání skupiny Dostavník. Nechyběly stánky s medem, medovinou a dalšími včelími produkty.

Za finanční i materiální podporu oslav, trvajících již od počátku roku, se sluší poděkovat Královéhradeckému kraji, městu Jaroměř a obcím Jaroměřska, soukromým sponzorům a všem včelařům i nevčelařům, kteří na organizaci oslav věnovali část svého volného času.

Všichni se bavili v historických prostorách pevnosti Josefov, které skvěle pasovaly k připomenutí si historie Základní organizace Českého svazu včelařů Jaroměř.

Mgr. Jarmila Machová


Včelaři v Jaroměři oslavili 150 let své organizace