Včelaření v době klimatické změny – nová mapová publikace

14. 6. 2023

Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci vydalo v květnu 2023 unikátní soubor map, v němž se můžete seznámit s klimatickými trendy ČR ovlivňujícími chov včel, změnami zavčelení dílčích oblastí ČR i s vývojem ztrát včelstev nebo snůšek. Publikace obsahuje minimum textu, jejím hlavním cílem je poukázat na prostorové souvislosti pomocí map.

Obsahem kapitol jsou mapy, které ukazují, jak se v Česku za posledních sto let změnily teploty i srážky, což dokáže ovlivnit snůšky. Uvidíte nový pohled na zavčelení v ČR – kde včelstev spíše ubývá a kde spíše přibývá. Další mapy ukazují úhyny včelstev zjištěných dle COLOSS: Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev i vývoj některých snůšek.

Publikace je volně ke stažení na webu projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev ZDE.