V sobotu 24.8.2019 proběhlo srpnové zasedání Republikového výboru ČSV

26. 8. 2019

V sobotu 24.8.2019 proběhlo řádné jednání RV a ÚKK v Nasavrkách.

Tradičně v úvodu jsme popřáli našim kolegům u příležitosti jejich kulatého výročí narození v období od březnévého jednání RV.

40. narozeniny oslavil Václav Češík, 50 let má Martin Pospíšil a Pavel Kořen, 55 let oslavil Pavel Sláma a Jiří Valtera, 70 mají Zdeněk Moravec, Zdeněk Jičínský, František Malovanyj a 80 let oslavil Jiří Pohan.

Byla ustavena komise pro přípravu XI. Sjezdu ČSV s předsedou Miroslavem Poništem v čele.

Tak jako vždy v srpnu byla projednána a schválena zpráva o činnosti a hospodaření za 1. pololetí. Byla schválena změna rozpočtu pro r. 2019 s výjimkou zdanění příjmu z prodeje společnosti Včelpo, s.r.o. Je třeba najisto prověřit, zda je zde osvobození nebo ne. Názory i odborníků, auditorů a poradců se různí.

Dlouhá diskuze proběhla o výši členského příspěvku na r. 2020. Za poslední roky došlo k výrazným krácením dotací NNO z Mze. Tento trend je u všech svazů a spolků podporovaných z Mze a bude dále pokračovat. Byl předložen přehled příjmů svazu (bez dotací) a výdajů mandatorních a dalších souvisejících s činností svazu. Návrhů bylo několik, od dvojnásobku současného členského příspěvku na člena (tj. 400 Kč oproti dosavadním 200 Kč) až po zachování stávající výše se zachováním stejného přerozdělení členského příspěvku, o jakém bylo rozhodnuto pro letošní rok. Nakonec byl schválen členský příspěvek na člena ve výši 300 Kč (tedy o 100 Kč více než dosud) a přerozdělení členského příspěvku ze včelstva bude stejné jako pro r. 2019.

RV projednal dopisy adresované členům.

Po informaci o podobě nové unijní dotace, kdy je více žadatelů a dalších změn oproti původní úpravě platné od 2005 dosud, rozhodl RV, že požadavky konečných příjemců budou přijímány zásadně od členů svazu, a uložil PRV vypracovat pravidla administrace, kde mohou být v odůvodněných případech i výjimky z uvedené zásady, avšak musí být chráněny ekonomické zájmy svazu.

Byly schváleny změny směrnic pro činnost VKM, směrnice pro činnost učitelů včelařství, přednášejících odborníků a organizaci vzdělávacích akcí. U obou směrnic bylo nutno reagovat na nové nařízení vlády č. 148/2019 Sb.. Změna Jednacího řádu ČSV blíže upravila vznik a zánik ZO a zasílání časopisu Včelařství členům VKM. Zrušena byla směrnice svazu o organizačním zabezpečení vzdělávacích akcí jako nepotřebná, když žadatelem pro vzdělávací akce dotované podle NV č. 148/2019 Sb. již může být jen školské zařízení.

V závěru proběhla informace ředitele SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky o činnosti školy. Kompletní usnesení srpnového RV a ÚKK 2019 naleznete zde

Mgr. Jarmila Machová


V sobotu 24.8.2019 proběhlo srpnové zasedání Republikového výboru ČSV