Je vydán zákaz přesunů včel a včelstev ze stanoveného ochranného pásma. Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy.

„Situaci sledujeme, je to blízko, ale naše včelstva zatím morem zasažena nebyla,“ uvedla Marie Knödlová, včelařka z Chlebovic.

Situace pro včelaře není příjemná vzhledem k tomu, že letošní sezona medu nepřeje a bude ho výrazně méně než v loňském roce. Potencionální úhyny včelstev mohou výslednou produkci medu také výrazně ovlivnit.

Zdroj: Opavský deník