V okolí Kašperských Hor se objevil mor včelího plodu

25. 9. 2019

V okolí Kašperských Hor se objevil mor včelího plodu. Včelaři v oblasti musejí kontrolovat všechna svá včelstva.

Včelaři na Kašperskohorsku kontrolují svá včelstva. Státní veterinární správa pro Plzeňský kraj tam vyhlásila mimořádná opatření kvůli nebezpečné nákaze moru včelího plodu.
Ohniskem nákazy je stanoviště včelstev v obci Lídlovy Dvory a v této souvislosti Státní veterinární správa také vymezila ochranné pásmo, do kterého spadají také obce Červená u Kašperských Hor, Kašperské Hory, Kozí Hřbet, Svojše a Zhůří u Rejštejna.

Vyšetření takzvané včelí měli

Včelaři v této oblasti musí dodržovat různá opatření. Například nesmějí přesunovat včelstva a včelí  matky z toho ochranného pásma a musí pečlivě zkontrolovat všechna včelstva. Ti, kteří mají vyšetření takzvaného „včelího mělu“ starší než rok, musí odebrat nové vzorky a nejpozději do 14. října je odevzdat na klatovské pracoviště krajské veterinární správy.

Včelí měl je odpad na dně úlu nebo pod obsazeným včelím dílem. Vzniká při budování a ošetřování plástů a obsahuje například rozkousané zbytky voskových víček a také veškeré biologické zbytky z včelstva včetně mrtvých včel. Pokud by včelaři měli podezření na výskyt nákazy moru včelího plodu, jsou povinni to okamžitě nahlásit a pracovníci krajské veterinární správy pak provedou i klinické vyšetření včelstev.

Mor znamená likvidaci včelstva

Mor včelího plodu je závažné onemocnění, které postihuje už larvy včel. Původcem tohoto onemocnění je bakterie, která vytváří extrémně odolné spory a včelí plod se jimi nakazí v potravě. A právě vzhledem k odolnosti spor je velice obtížené se nákazy zbavit, takže v případě, že se tato nemoc u včelstev prokáže, následují razantní opatření.

Včelaři musí nakažené včelstvo zlikvidovat, tedy spálit celý úl včetně usmrcených včel a dalšího obsahu, stejně tak spálit veškeré nářadí a pomůcky, které přišly s napadeným včelstvem do styku. Kovové nástroje se musejí vydesinfikovat a pak ještě následuje asanace celé plochy před včelínem.

Zdroj: Český rozhlas