V Trhovém Štěpánově se slavilo 90 let založení místní organizace

7. 10. 2019

Místní včelaři připravili na uplynulý víkend důstojné oslavy založení včelařského spolku v Trhovém Štěpánově. Základní organizace má 67 členů a zaujímá území dalších více než deseti obcí. V sobotu ráno byla proslovem předsedy organizace Miloslava Peroutky slavnostně otevřena ve Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově včelařská výstava, která potrvá měsíc. Ukazuje historické včelařské pomůcky, zakladatelské dokumenty spolku, medové perníčky. Pro děti jsou připraveny názorné pomůcky, včelařský kvíz a propagační materiály (včelařské omalovánky a pexeso).

Po otevření výstavy proběhla slavnostní členská schůze, kde si členové připomněli svou historii, vzpomněli na zakladatele spolku, prohlédli dobové fotografie a hledali na nich své předky, po nichž lásku ke včelařství zdědili. Prvním předsedou a zakladatelem spolku byl v r. 1929 Josef Mánek. Působil v Trhovém Štěpánově jako řídící učitel a stál nejen u zrodu včelařského spolku, ale také byl starostou místního hasičského sboru, spoluzakladatel Sokola a Kampeličky v Trhovém Štěpánově a kromě toho byl i otcem devíti dětí. Dá se těžko uvěřit, že to vše stíhal. Prezentaci a almanach připravila Libuška Vlasáková.

K výročí přišli členům popřát i zástupci města Trhový Štěpánov, pan starosta Josef Korn a místostarostka Štěpánka Bézová. Ti předali organizaci prapor jako připomínku oslav 90. výročí.

Popřát přišel i prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek, s jehož jménem je spojen místní zemědělský podnik, a také předseda Okresní organizace Benešov přítel František Hlaváček.

Oslavy podpořil finanční podporou Středočeský kraj, obec Trhový Štěpánov a místní zemědělské družstvo, za což jim patří velké poděkování.

Schůze se samozřejmě neobešla bez předání ocenění členům, kteří se zasloužili o rozvoj organizace.

A na závěr si nejen členové organizace, ale i občané Trhového Štěpánova, poslechli zajímavou přednášku Vlastimila Dlaba o účincích včelích produktů na lidské zdraví.

Tento příjemný den byl pro mne výjimečný, protože jsem ho strávila se svými kolegy nejen jako předsedkyně Českého svazu včelařů, ale hlavně jako členka mé mateřské organizace.

Mgr. Jarmila Machová

 


V Trhovém Štěpánově se slavilo 90 let založení místní organizace