UPOZORNĚNÍ: Zákaz konání spolkových akcí s účastí nad 30 osob

12. 3. 2020

Vážení přátelé, jistě jste již zaznamenali z médií, že vláda vyhlásila na 30 dnů kvůli výskytu koronaviru nouzový stav na celém území republiky. Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel. Jedním z opatření je od 6:00 hodin 13.3. zákaz konání akcí s účastí přesahujících 30 lidí a to až do odvolání. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské, spolkové a další akce.

Snížením hranice počtu účastníků akce jsou tak dotčeny i naše organizační jednotky.

Základní organizace, které nestihly uskutečnit do této doby výroční členské schůze a je u nich nebezpečí, že by počet účastníků jednání přesáhl povolenou hranici, musí schůzi odložit. Totéž platí pro konání okresních konferencí, vzdělávacích a dalších akcí našich organizačních jednotek.

Žádáme všechny naše funkcionáře, aby zajistili dodržení výše uvedených omezení plynoucích z vyhlášení nouzového stavu.

Situace se může dále měnit a zpřísňovat. O případných dalších opatřeních budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jarmila Machová