SZIF zveřejnil dokumenty k nové včelařské unijní dotaci na následující tříleté období

25. 7. 2019

Na základě informace SZIF a v souvislosti s novým nařízení vlády č. 148/2019 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh upozorňujeme vás na zveřejnění příslušných materiálů na webových stránkách SZIF. Na tomto odkaze https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi najdete informací k provádění opatření českého včelařského programu pro nadcházející období 2019-2022, text nového nařízení vlády, příručku pro žadatele a formuláře žádostí pro žadatele. Informace budou ze strany SZIF dále aktualizovány a doplňovány.

V současné době ČSV dokončuje vše pro předání potřebných dokumentů k žádostem o dotaci pro r. 2018-2019. Tento unijní rok končí 31.7.2019.

S ohledem na zásadní změny v novém nařízení vlády a právě publikované materiály platební agentury připraví ČSV své prováděcí předpisy a formuláře požadavků pro rok 2019-2020. Po jejich schválení, budete informováni.

Mgr. Jarmila Machová