SZIF rozhodl o odvolání proti zamítnutí žádostí o dotaci 1.D. 2021

15. 12. 2022

Na základě Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR (MZe) o odvolání, které podal svaz do výroku č. III Rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (Fond) o zamítnutí žádosti o dotaci 1.D 2021, obdržel Český svaz včelařů 15.12.2022 nové Rozhodnutí Fondu o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1.D 2021 Podpora včelařství.

Z 253 odvolání (v předchozím roce jich bylo 69, zřejmě proto jsme na konečné rozhodnutí čekali o dva měsíce déle) MZe u 51 konečných příjemců uznalo jejich námitky jako důvodné a vrátilo věc Fondu k opětovnému projednání a rozhodnutí. Přitom byl Fond vázán jeho právním názorem.

Fond proto opětovně posoudil těchto 51 případů a vydal nové rozhodnutí tak, že vyjmenovaní chovatelé včel podmínky pro poskytnutí dotace splnili, a proto jim bude nad rámec dotace poskytnuté v rámci napadeného rozhodnutí doplacena částka v celkovém rozsahu 111 113 Kč. Ve zbývajících případech bylo zamítnutí žádostí potvrzeno.

Až uvedená částka bude připsána na účet ČSV, pošleme chovatelům, kteří ve svém odvolání byli úspěšní, jednotlivé konkrétní částky na jejich účty.

Mgr. Jarmila Machová