Spolupráce se Slovenským svazem včelařů žije

4. 12. 2023

O víkendu se konal po pětileté přestávce Koordinační výboru ČSV a SZV v Banské Bystrici. Jsme rádi, že nové vedení Slovenského svazu včelařů navázalo na dlouholetou spolupráci s Českým svazem včelařů a zorganizovalo nejen příjemné, ale také přínosné setkání. Za českou stranu se jednání zúčastnila předsedkyně Mgr. Jarmila Machová, oba místopředsedové Ing. František Rudý a Ing. Jiří Vaněk a tajemník svazu Ing. František Krejčí. Za slovenskou stranu nás hostil předseda Ing Pavel Fiľo, místopředseda Ing. Milan Janco a MVDr. Juraj Toporčák. Vůbec poprvé na jednání přijeli též zástupci ministerstev zemědělství ČR a SR. Z Ministerstva zemědělství ČR oddělení rybářství a včelařství přijeli Ing. Petr Chalupa a Ing. Petr Krejčík. Ing. Ján Sukovský a Ing. Peter Juhász dorazili z Ministerstva polnohospodárstva SR. Na programu kromě aktuálních informací o stavu včelařství v obou zemích, byly i informace o připravované změně evropského předpisu o medu, tzv. snídaňové směrnice. Z označování medu by mělo zmizet označení původu – z EU, mimo EU a z EU a mimo EU. Původ by měl být označen konkrétní zemí nebo zeměmi, ze kterých med pochází. Zavzpomínali jsme, že tato změna byla na stole Evropského parlamentu již před pěti lety, a nevyšlo to. Tématem letošního roku byl výskyt sršně asijské v ČR a též kousek za hranicemi Slovenska v Maďarsku. Na Slovensku velké problémy včelařům na lesních stanovištích způsobují medvědi. Hovořilo se též o dovozu medů z 3. zemí do EU (kontroly OLAF v r. 2020 a 2021 ukázaly, že 40% těchto medů bylo nevyhovujících). Novou informací byl zákaz dovozu medu z Ukrajiny na Slovensko. Cenných informací se nám dostalo od pracovníků ministerstev o podmínkách dotací do včelařství jak unijních, tak národních, o problémech ústřední evidence včelstev apod.

Schůzka koordinačního výboru započala v prostorách Střední odborné školy Pod Bánošom v Banské Bystrici, která vychovává odborníky pro rozvoj venkova a potravinářskou výrobu. Proto nemohla chybět exkurze provozů, kde se studenti učí nejen včelařskému řemeslu, ale také, jak péct poctivý chléb a vyrobit poctivou klobásku. Samozřejmě nás provedl Ing. Pavel Fiľo, ředitel školy a od 1. 4. 2023 též předseda SZV. Nechyběla ani kultura. Navštívili jsme nedalekou Španiu Dolinu, místní kostel a muzeum mědi a vodní hrad Hronsek, kde proběhlo samotné jednání výboru.

Závěrem je třeba konstatovat, že tato setkání jsou pro obě strany přínosná. Společnou diskuzí docházíme, když ne k vyřešení problému, alespoň k určitému nasměrování, jakou cestou jít. Příští koordinační výbor proběhne na české půdě 25. října 2024 v Olomouci v rámci Mezinárodní konference zlepšovatelů a vynálezců, kterou s námi SZV spoluorganizuje. A protože i ministerští úředníci si pochvalovali získané informace a výměnu zkušeností, doufáme, že do Olomouce přijedou též.

Mgr. Jarmila Machová