Soutěž včelařské mládeže Zlatá včela 2020 zrušena Zrušeno bylo též mezinárodní setkání mládeže IMYB 2020 ve Slovinsku

18. 3. 2020

Na základě přijetí krizových opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR Předsednictvo RV ČSV formou rozhodnutí per rollam

- zrušilo konání oblastních a celostátních kol Zlaté včely 2020,

- schválilo konání oblastních soutěží v náhradním termínu bez návaznosti na postup do celostátního kola, pokud organizátoři o to sami požádají a nebude tomu bránit omezení vydané Vládou ČR.

Výše podpory svazu organizátorům těchto oblastních akcí bude řešena Předsednictvem RV ČSV po ukončení omezení pohybu osob a omezení činnosti Sekretariátu ČSV.

V době, kdy PRV rozhodovala o zrušení Zlaté včely 2020, obdrželi jsme zprávu Slovinského svazu včelařů, že ze stejných důvodů jsou nuceni zrušit letošní konání mezinárodního setkání včelařské mládeže IMYB. Konání IMYB ve Slovinsku se přesouvá na příští rok 2021 a organizátorství Ruska se tak přesouvá na r. 2022.

 

Vzhledem k situaci, která postihla nejen občany ČR, ale v podstatě celý svět, a vývoj rozšíření nákazy lze jen těžko předvídat, jsou výše uvedená rozhodnutí pochopitelná a plně v zájmu zdraví a bezpečnosti dětí a dalších účastníků soutěží.

 

Mgr. Jarmila Machová