Soutěž pro včelaříky - časopis Včelařství

5. 9. 2018

Od září 2018 do června 2019 budete v časopise Včelařství (na stránkách pro včelaříky) nacházet různé soutěžní úkoly.

Správné odpovědi budete vkládat do soutěžních formulářů, které budou k dispozici na těchto stránkách.

Každý měsíc bude ze správných odpovědí vylosován jeden výherce, který dostane drobnou cenu od Českého svazu včelařů.

Nejaktivnější soutěžící budou pozváni na setkání, které se uskuteční o podzimních prázdninách ve školním roce 2019/2020.