Slza medu ukápla v Přibyslavi

29. 9. 2019

Sobotní sváteční odpoledne 28. září patřilo Základní organizaci ČSV Přibyslav. Organizace má 70 členů a 600 včelstev. Loni oslavila 110 let od svého vzniku. Programem sobotního setkání bylo hodnocení medů včelařů z Přibyslavi a okolí v rámci soutěže „Slza medu 2019“ a přednáška o pesticidech, řepce, včelách a medu.

Premiéru si soutěž „Slza medu“ odbyla v loňském roce za přítomnosti Ing. Dalibora Titěry a s jeho zkušenostmi z každoroční akce Výzkumného ústavu včelařského „Český med“. Soutěž je podporována radnicí města Přibyslav. Město významně podporuje činnost ZO Přibyslav.

V letošním roce ochutnávala a hodnotila medy laická komise složená z členů ZO Přibyslav, ZO Štoky, ZO Chotěboř, radní Kraje Vysočina Martin Hýský, Martina Stejskalová z České zemědělské univerzity v Praze a pozvání mezi členy komise jsem přijala i já. Posuzovalo se 8 vzorků medů, které postoupily do finále. Těžko hodnotit, když všechny jsou výborné. Někdo však musí být první a někdo poslední. Podotýkám, že šlo o finálové vzorky, takže i ten poslední med byl špičkový. Vzorky medu budou ještě zaslány k vyšetření do Výzkumného ústavu včelařského v Dole, zda splňují normu Český med. Po vyhlášení výsledků nejlepší Slzy medu v r. 2019, proběhla přednáška Doc. Jana Kazdy z Fakulty agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů České zemědělské univerzity na téma Používání pesticidů v ochraně olejnin s ohledem na ochranu opylovačů a jejich produktů. Zajímavá přednáška spojená s diskusí na aktuální téma řepka a včely.

Poděkování patří organizátorům - předsedovi Petru Málkovi, čestnému předsedovi Blahoslavu Haškovi (byl předsedou organizace od r. 1986 do r. 2015) a hlavně paní Evě Kučerové, která vše zajistila a řídila.

Škoda jen, že bylo tak krásné počasí, že většina členů dala přednost jiné činnosti než trávit čas v zasedací místností Místního úřadu v Přibyslavi. Ale kdo přišel, určitě nelitoval.

Mgr. Jarmila Machová