SLZA MEDU 2024

4. 7. 2024

SOUTĚŽ SLZA MEDU 2024

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSV PŘIBYSLAV POŘÁDÁ 7. ROČNÍK SOUTĚŽE SLZA MEDU PRO VČELAŘE Z VYSOČINY

 

Přihlášky přijímáme do 11. 9. 2024

 

Hodnocení probíhá dle metodiky Výzkumného ústavu včelařského v Dole

 

Vzorky medu možné dodat: do 11. 9. 2024

1. Osobně do Pekařství v Přibyslavi (v budově Č. Pošty), po-pá 6-15 hodin

anebo

2. osobně či poštou na adresu Eva Kučerová, Dlouhá Ves 64, Přibyslav 582 22
3. osobně do Pneuservisu Praktik, Hesovská Přibyslav, Marie Šimanovská.

kontakty:

Eva Kučerová (tel. 603 916 302,
email:smidovi.familie@centrum.cz)
Petr Málek (tel. 732 842617)

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte!!!

 

1. Soutěžícím se může stát registrovaný včelař/ka včelařící na území kraje Vysočina.

2. Soutěžící se přihlašuje písemnou přihláškou, přičemž pořadí zaslaných přihlášek je určující pro přijetí do soutěže. Kapacita soutěžících je omezená.
3. Soutěžící vloží do soutěže 420-730ml medu z letošní snůšky (rok 2024). Vzorky lze předat osobně či poslat poštou.
4. Pořadatelé si vyhrazují možnost odmítnout soutěžícího z vážných důvodů (např. zjevné nekvality medu, nečisté sklenice apod.).
5. Soutěž probíhá dvoukolově. V prvním kole jsou posuzovány komisionálně všechny vzorky a určeno jejich pořadí. Do druhého, finálového kola vstupuje 8 nejlepších vzorků, z nichž je komisionálně vybrán vítěz.
6. Odborná komise pracuje s metodikou Výzkumného ústavu včelařského v Dole a po hodnocení jsou vzorky zasílány k rozborům do Výzkumného ústavu včelařského. Finalisté (1.-8. místo automaticky, další místa do kapacity soutěže) obdrží výsledky rozboru s možností získání certifikátu Český med.
7. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se zasláním vzorku k rozboru do Výzkumného ústavu včelařského a zároveň poskytuje pořadateli souhlas se zveřejněním výsledků a prezentace soutěže, včetně fotodokumentace.

 

Průběh soutěže:
1. Přihlášení soutěžících do 11.9. 2024
2. Sběr vzorků do 11.9. 2024
3. 1. kolo soutěže 12.9. 2024
4. 2. kolo soutěže (finálové) 19.9. 2024
5. Rozbory medů (VÚV Dol) 25.9.-14.10. 2023
6. Slavnostní vyhlášení Výstava ovoce zeleniny, medu a brambor 19. 10. 2024

 

PŘIHLÁŠKU DO SOUTĚŽE NALEZNETE ZDE