Slavnostní zakončení studií v Nasavrkách

26. 6. 2018

V neděli 24. 6. 2018 proběhlo, tak jako každý rok, v obřadní síni nasavrckého zámečku slavnostní předání výučních listů úspěšným absolventům učebního oboru včelař. Tentokrát končily tři třídy se 78 studenty. Závěrečné zkoušky nesložili jen dva studenti.

Obřadní síň byla plná nejen úspěšných včelařů, ale také jejich blízkých, kteří s nimi po tři roky prožívali dobré i zlé. Vedení školy ocenilo i nejlepší seminární práce. Paní Ing. Novotná, přísná třídní učitelka studenty každé třídy velmi trefně popsala, to, jak pracovali, jakou tvořili partu, vyzdvihla jejich přednosti, ale zazněla také kritika.

Předáním výučních listů sice jedna etapa skončila, ale další právě začíná. Tak hodně včelařských úspěchů přeji.

Mgr. Jarmila Machová


Slavnostní zakončení studií v Nasavrkách 2018