Slavíme světový den včel

19. 5. 2020

Vážení přátelé, na stránkách FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství) má své místo i oslava světového dne včel, který slavíme 20. května - http://www.fao.org/world-bee-day/en/. V rámci letošních oslav se má uskutečnit virtuální seminář s tématem „Včelí angažovanost“. Program, další informace a formulář registrace najdete níže vpravo pod datem a hodinou, kdy bude seminář probíhat.

20. května 2020 od 12:00 do 13:30 hod. Program jednání CET | Webcast | Zvětšení

Tématem letošního roku je „Včelí angažovanost“ se zvláštním zaměřením na produkci včel a osvědčené postupy přijaté včelaři na podporu jejich obživy a poskytování kvalitních produktů.

Nedávná pandemie COVID-19 měla nepopiratelný dopad na odvětví včelařství, které ovlivnilo produkci, trh a v důsledku toho i živobytí včelařů. Během akce bude prozkoumána role včelařství při podpoře venkovských komunit a zlepšování bezpečnosti potravin a výživy v této náročné situaci.

Letošní virtuální událost zdůrazní význam tradičních znalostí souvisejících s včelařstvím, používání produktů a služeb získaných z včel a jejich význam pro dosažení cílů udržitelného rozvoje.

S PODPOROU

V r. 2017 Valné shromáždění OSN jednomyslně prohlásilo 20. květen za Světový den včel.

V současné výjimečné době, kdy se vlivem pandemie koronaviru akce spíše ruší, si tento den alespoň individuálně připomeňme.

Mgr. Jarmila Machová