Setkání včelařské V4 proběhlo tentokrát v Banské Bystrici, kde byl slavnostně zahájen i 10. ročník IMYB

7. 7. 2019

 Dne 3. 7. 2019 se sešli zástupci včelařských svazů Vyšegrádské 4, tj. Česka, Slovenska a Polska, bohužel bez maďarského, který se na poslední chvíli omluvil. Program dvoudenního jednání byl tradičně odrazem současných problémů včelařství zejména v EU. Účastníci si vyměnili zkušenosti ze svých zemí v oblasti dotací do včelařství, národní a unijní legislativy, problémů v centrálních včelařských svazech apod.

Příjemné bylo, že se jednání konalo v době již 10. mezinárodního setkání včelařské mládeže IMYB, jehož dějištěm byla shodou okolností též Banská Bystrica, Tam zapojené země z celého světa vyslaly své mladé včelaříky. Byli jsme přítomni při slavnostním zahájení a částečně i průběhu jednotlivých disciplin soutěže. Výsledky letošního IMYBu přineseme ve speciálním článku pro časopis Včelařství.

Pořadatelský Slovenský svaz včelařů tak měl plné ruce práce.

Předsednickou zemí V4 pro r. 2019/2020 je Česká republika. Proto příští zasedání včelařských svazů V4 pořádá náš Český svaz včelařů.

Mgr. Jarmila Machová

 


Setkání včelařské V4 proběhlo tentokrát v Banské Bystrici, kde byl slavnostně zahájen i 10. ročník IMYB