Seminář pro funkcionáře okresních organizací ČSV proběhl o tomto víkendu v Nasavrkách

30. 4. 2018

V sobotu 27. 4. 2018 se uskutečnil v Nasavrkách seminář pro předsedy a pokladníky okresních organizací svazu. Jde o již tradiční každoroční seminář, kde jsou funkcionáři našich okresních organizací seznamováni se změnami v oblasti účetnictví organizačních jednotek, s novinkami v systému CIS a změnami v legislativě, která se včelařství dotýká.

Celý dopolední program byl věnován činnosti pokladníků, jak správně vyplnit výkazy majetku a závazků pobočných spolků v CIS (vysvětlil p. Zdeněk Forman). Co do jaké kolonky patří, zase vysvětlila p. Jana Prchlíková. Upozornila na to, že dosud není ve Sbírce listin Městského soudu v Praze, který vede spolkový rejstřík, založeno cca 70% výkazů našich ZO a OO. Zástupci okresních organizací si mohli zaznamenat, o které organizační jednotky daného okresu se jedná tak, aby mohla být co nejdříve zjednána náprava. Výkazy za r. 2016 totiž měly být ve Sbírce listin již do konce minulého roku. Ing. Aleš Frűhbauer stručně představil svůj návrh účetního programu pracujícího přímo v CIS. Vylepšení jednotlivých modulů v CIS za uplynulý rok předvedl Zdeněk Forman a informoval i o tom, na čem se již v CIS pracuje v rámci GDPR.

Odpolední blok se soustředil na aktuální problémy související s novou legislativou rostlinolékařských předpisů. Podrobné komentáře k tomuto tématu najdete v květnovém Včelařství v příloze. Přínosná byla i navazující přednáška Ing. Libora Nožiny, zaměstnance Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., pověřené osoby, která zajišťuje podle plemenářského zákona evidenci hospodářských zvířat. Připomněli jsme si náležitosti „hlášenek“ k 1. 9. každého roku, možnost hlášení přesunů a stanovišť nových chovatelů během roku a také možnost elektronického hlášení prostřednictvím IZR (Integrovaný zemědělský registr).

Ing. Josef Běhal ze SZIF prezentoval problémy a nedostatky žádostí o dotace podle NV č. 197/2005 Sb. Probral všechna technická opatření a ocenil spolupráci Českého svazu včelařů.

Účast byla velká, velký sál v učilišti byl téměř zaplněn, z některých okresních organizací přijeli i tři zástupci. Ti, kteří se nezúčastnili, mají možnost se v příloze seznámit s prezentacemi:

ČMSCH, a.s.

SZIF

a Ing. Aleše Frűhbauera

Děkujeme!

Mgr. Jarmila Machová