Seminář na ČSV – Jak zlepšit zdravotní stav včelstev?

26. 2. 2024

Seminář na ČSV – Jak zlepšit zdravotní stav včelstev?

V pondělí 26. 2. 2024 se na Českém svazu včelařů uskutečnil ve spolupráci Jihočeské univerzity České Budějovice a firem Retorta a.s. a Lock Bohemia s.r.o. seminář na téma Zlepšení zdravotního stavu včelstev pomocí indukce přirozených obranných mechanismů. Seminář byl výstupem grantu QK – 1910356 pro Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství ČR na období 2017-2025. Úvodní referát přednesl prof. Ing. Vladimír Čurn, Ph.D. z Jihočeské univerzity České Budějovice, další pak zazněly v podání Ing. Karla Beneše, Ph.D. ze zemědělské fakulty a Ing. Jana Novotného, zástupce firmy Lock Bohemia s.r.o.

Hlavním cílem bylo seznámit přítomné s významem přirozené pestré včelí stravy, fytochemikálií a mikroorganismů pro odbourávání xenobiotik a stimulaci exprese genů spojených s imunitou, jaké jsou „prospěšné“ mikroorganismy asociované se včelami – kvasinky a vláknité houby a jejich význam. Zástupci výše zmíněných institucí představili i výsledný produkt – krmivo obohacené o biologicky aktivní látky – induktory přirozených obranných mechanismů včely medonosné. A také metodiku přípravy krmiva pro včely s přídavkem induktorů imunitní reakce. Stranou nezůstaly ani zkušenosti s aplikací krmiva na bázi invertního cukru. Jednalo se vesměs o reakce včelařů na pilotní krmné testy, které probíhaly na několika včelnicích.

Semináře se zúčastnili zástupci Českého svazu včelařů, Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy, Výzkumného ústavu včelařského a další.

Kolem výzkumu imunity včel a výsledků tohoto grantu se rozvinula zajímavá diskuze, jejímž výsledkem bylo konstatování, že se jedná o výsledky první experimentální fáze, která probíhala především v laboratorních podmínkách a částečně i v „terénu“ na několika včelnicích. Na ni bude navazovat fáze druhá, která by se měla uskutečnit už v ryze v „mimolaboratorních“ podmínkách, ovšem v daleko větším rozsahu. Vědci očekávají, že přinese konkrétní výsledky a doporučení určená našim včelařům.

 

Ing. Nikola Grätzová

vedoucí Odborného a provozního oddělení ČSV, z. s.

 


Seminář na ČSV – Jak zlepšit zdravotní stav včelstev? 26. 2. 2024