Seminář funkcionářů okresních organizací ČSV proběhl v Nasavrkách

28. 4. 2019

Tak jako každý rok i letos proběhlo setkání s předsedy a pokladníky okresních organizací v Nasavrkách.

Na programu byly informace o novinkách v CISu, ale hlavně všichni měli možnost konzultací a návrhů, co v CISu vylepšit, co je nadbytečné, co je nesrozumitelné. Pan Forman si vše zapisoval, takže Komise IT má o čem jednat.

Libor Nožina, vedoucí odboru ústřední evidence Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., seznámil přítomné jednak se změnami v evidenci včelstev, které se připravují, a jednak s problémy, se kterými se setkávají pracovníci ústřední evidence. Nejvíce problémů činí duplicity a opoždění hlášení údajů do evidence včelstev k 1.9. V připomínkovém řízení je novela vyhlášky o evidenci hospodářských zvířat, která se dotkne i evidence včelstev. Zásadní novinkou, která se připravuje pro zjednodušení chovatelům a ulehčení práce ústřední evidence, je podávání hlášenek k 1.9. on-line systémem. Naši členové budou včas informováni prostřednictvím časopisu Včelařství.

Ve třetí části se přítomní seznámili s aktuálními informacemi o činnosti svazu, zejména o stavu letošních dotací na neziskovou činnost od MZe, tj. na vzdělávání, spolkovou a poradenskou činnost, o stavu legislativy v oblasti rostlinolékařské péče a novém nařízení vlády o unijní dotaci včelařství a také o zahájení příprav nových stanov svazu. V rámci bodu o podstatném krácení podpor bylo diskutováno zvýšení členského příspěvku, kterému se s největší pravděpodobností nevyhneme. Tato třetí část semináře byla pojata spíše jako porada, podání námětů k zamyšlení, jako diskuze. Funkcionáři okresních organizací měli tak možnost se vyjádřit k návrhům řešení aktuálních problémů. Je jen škoda, že ze 77 okresních organizací se zúčastnili zástupci jen 37 organizací.

V průběhu semináře si funkcionáři mohli prohlédnout v areálu SOUV VVC, o.p.s. Nasavrky novou výcvikovou budovu pro získávání včelích produktů.

Pro funkcionáře, kteří se nezúčastnili, a pro další zájemce přikládáme prezentaci pana Libora Nožiny zde

Mgr. Jarmila Machová