Seminář funkcionářů okresních organizací ČSV proběhl online

23. 2. 2021

V sobotu 20.2.2021 proběhl v Nasavrkách Seminář funkcionářů OO ČSV premiérově v online režimu. Přihlášeno bylo více než 100 účastníků. Nakonec se připojilo cca 80 funkcionářů. Program tvořily hlavně body s informacemi o činnosti svazu v době nouzového stavu, stav příprav poskytnutí dotace 1.D (již je známa dotace na zazimované včelstvo 158,41 Kč), probíhající administrace unijní dotace, vymáhání vratek od chovatelů, kteří porušili dotační podmínky a svaz jako žadatel dotaci musel vrátit, stav dosud neproběhlých okresních konferencí, stav příprav XI. Sjezdu ČSV, formy jeho konání, možnosti jeho přeložení, stav zaplacených členských příspěvků, diskuze o termínu jejich placení, oddělení jejich plateb od dotace. Problematiku CIS a google adresáře vysvětlil Ing. František Krejčí. Záležitosti účetnictví našich organizačních jednotek, výkazů majetku a závazků vysvětlila vedoucí ekonomického oddělení sekretariátu ČSV Jana Prchlíková. A stav zápisů organizačních jednotek do spolkového rejstříku, registraci skutečných majitelů do neveřejného rejstříku a tvorbu registračních listů vysvětlila slečna Xenie Šulcová.

Funkcionáři okresních organizací byli upozorněni na jednotlivé nedostatky v rámci bodů jednání, tj. stav zápisů ve spolkovém rejstříků, vyúčtování administrace dotace 1.D, stav založení výkazů majetku a závazků ZO a OO ČSV ve Sbírce listin spolkového rejstříku, stav informačních listů zvolených delegátů sjezdu a zástupců do nového RV, chybí zápisy z okresních konferencí atd atd. Chválilo se, ale také se poukazovalo na ty okresní organizace, které mají resty. Nechyběla diskuze k předneseným tématům. Pro přednášející to byla vítaná zpětná vazba k opatřením a změnám, které musely být zavedeny nebo se o nich uvažuje v souvislosti s trvajícím nouzovým stavem. A naopak pro účastníky semináře mnoho informací o problémech, s kterými se v této nepříznivé době sekretariát potýká.

Prezentace, tabulky a další přehledy, které byly v rámci semináře promítány na obrazovky počítačů účastníků, budou v nejbližší době zaslány na adresy okresních organizací.

Děkujeme všem, kteří se semináře zúčastnili a aktivně se zapojovali do diskuze. I když forma provedení semináře online nemůže nahradit jednání naživo, je to lepší, než si dopisovat.

Mgr. Jarmila Machová