Podzimní zasedání Republikového výboru ČSV proběhlo o víkendu

13. 11. 2023

11.11.2023 proběhlo řádné zasedání RV ČSV tentokrát v Praze v hotelu Pramen. Jednání se zúčastnilo 72 členů z 80. V úvodu jsme uctili památku zemřelého člena RV Josefa Bendy. Poté jsme jako vždy popřáli našim kolegům u příležitosti jejich kulatého výročí narození v období od posledního jednání RV.

  • 45 let oslavil Stanislav Vojta,
  • 55 let Pavel Pekárek,
  • 60 let Aleš Frühbauer,
  • 70 let Stanislav Volf,
  • 75 let Jan Masopust, Eduard Fuchs

Nezapomněli jsme ani na Martiny mezi našimi členy, kteří slavili svátek.

Program zasedání měl 23 bodů.

RV kooptoval nové členy do svých řad, za OO ČSV Brno-venkov Pavla Řehořku a za OO ČSV Pelhřimov Josefa Zemana.

Na funkci člena některé z odborných komisí svazu rezignoval Jiří Rosa na členství v Komisi svépomocného fondu ČSV a Petr Vydra na členství v Komisi svépomocného fondu ČSV a na funkci předsedy Komise svépomocného fondu ČSV, Zdeněk Kulhánek na členství v Redakční radě Včelařství, Michaela Všetečková a Jan Podpěra na členství v Komisi pro práci s mládeží ČSV. Byli jmenováni noví členové komisí. Předsedou Komise svépomocného fondu ČSV byl jmenován Václav Bicek, členem Komise svépomocného fondu ČSV Jiří Vaněk, členem Redakční rady Včelařství Jiří Sláma, členem Komise pro práci s mládeží ČSV Marek Matulík.

Plénum schválilo jako vždy na podzimním jednání plán práce a rozpočet na příští rok. Projednalo a schválilo drobnou změnu Svazové normy Český med a dvě směrnice o průmyslovém vlastnictví ČSV a o činnosti učitelů včelařství a přednášejících odborníků. Aktuálním tématem byly informace o stavu rekonstrukce sídla svazu v Křemencové. Informace o průběhu prací dostávají naši členové v každém čísle Včelařství a předsednictvo na každém svém zasedání.

Dále bylo rozhodnuto o ponechání částky určené na administraci dotace 1.D na sekretariátu svazu. Bylo schváleno mimořádné přerozdělení členského příspěvku na člena pro r. 2023 tak, že 20 Kč obdrží ZO, zbývající částka zůstane na činnost svazu. Důležitým bodem jednání bylo schválení logomanuálu ke stávajícímu historickému logu svazu a k zjednodušenému logu svazu. Žádné z našich organizačních jednotek se nenařizuje použití nového zjednodušeného loga. Mohou si vybrat. O použití logomanuálu obdrží v nejbližší době potřebné informace.

Předseda ÚKK informoval o rezignaci Petry Mikšovské na člena ÚKK. Protože již nemáme náhradníky zvolené XI. sjezdem ČSV, je nutno využít úpravy stanov, které pravomoc zvolit člena ÚKK v těchto případech dávají Republikovému výboru ČSV. V této souvislosti RV vyhlásil podmínky kandidatury: kandidaturu podává okresní organizace se souhlasem základní organizace, ve které je kandidát členem, okresní výbor podává kandidaturu na sekretariát svazu do 29.2.2024, součástí je vyplněný dotazník kandidáta a výpis z trestního rejstříku.

V rámci jednání byli členové seznámeni s novinkami v našem centrálním informačním systému CIS a se spuštěním portálu včelaře. Již se do něj registrovalo více než 1 400 našich členů. Závěrečné Usnesení listopadového zasedání RV 2023 naleznete ZDE.

Mgr. Jarmila Machová


Zasedání Republikového výboru ČSV 11.11.2023