Pilné včelky na českých polích

7. 5. 2022

O prospěšnosti včel jsme se učili již jako malé děti, ale přiznejme si, dokud je k dostání v našem obchodě jejich lahodný med, jako bychom na ně později zapomínali. Zemědělská výroba pod ekonomickým tlakem řeší nezbytné náklady a opylovači mezi ně, zdá se, nepatří. Jejich role v přírodní rovnováze je přitom nezastupitelná. Už Albert Einstein kdysi prohlásil, že bez včel přežije lidstvo pouze čtyři roky.

Včelařství se u nás v posledních letech stalo vyhledávaným koníčkem. Jenom v loňském roce bylo evidováno bezmála šedesát tisíc včelařů chovajících přes 640 tisíc včelstev od velkých měst až po volné zemědělské plochy. Pro zemědělce jsou pak vítanými a nenahraditelnými pomocníky, které je dobré mít v blízkosti svých polí. A právě proto společnost Farmíto přišla s myšlenkou nabídnout včelařům pozemky ve svém vlastnictví a podpořit tím rozvoj včelařství v daném regionu.

Petr Jeřábek ze společnosti Farmíto vysvětluje, jak celý nápad vznikl: „Jsme v častém kontaktu nejen s vlastníky půdy, ale také s hospodařícími farmáři. Hovoříme s nimi o jejich práci a každodenních starostech. Občas si postěžují, že cenový tlak při výkupu na jedné straně a rostoucí náklady na straně druhé nedovolují realizovat víc, než je nezbytné. Nedostávají se pak prostředky na to, co dlouhodobě svědčí krajině. A právě téma úbytku včel zaznělo při jednom z našich setkání velmi naléhavě.“

Ve Farmítu začal klíčit nápad využít k umístění včelstev pozemky, které jsou aktuálně ve vlastnictví společnosti. S respektem k této profesi se však nechtějí do včelaření pouštět sami a ke společnému projektuoslovují včelařez jakékoli lokality v Česku. „Motivací rozhodně není ekonomická stránka věci, to by bylo samozřejmě naivní. Dobře si uvědomujeme, jak důležité je zachování rovnováhy v přírodě a jak důležitou roli zde hrají právě včely. Pozemky pochopitelně nabízíme bezúplatně a tou nejlepší odměnou nám bude dobrý pocit, že jsme pomohli dobré věci. Pokud navíc ukápne i nějaký ten med, bude to ten nejlepší dárek pro naše zaměstnance, klienty či obchodní partnery,“ dodává Petr Jeřábek. Pokud se věnujete včelaření, doporučujeme navštívit stránku www.farmito.cz, kde se o projektu dozvíte víc a najdete zde také veškeré kontakty.

V mnoha rodinách se půda stala předmětem historického dědictví, aniž by ji další generace aktivně využívaly k vlastnímu hospodaření. To nejhorší, co se pak může stát je, že dříve plodná pole ztrácí bonitu nebo se dokonce změní účel jejich využití. Proto Farmíto připravuje i další projekty pro ozdravení krajiny, jejichž součástí mohou být i vaše pole. „Klienti často netuší, že suché poldry, remízky a jiné krajinotvorné prvky zbudované na pozemku nejen ozdravují krajinu a chrání samotnou půdu, ale snižují také každoroční daň z nemovitosti. Vše, co může pomoci přírodě i majitelům půdy nám dává smysl,“ přibližuje Petr Jeřábek ze společnosti Farmíto.

Zdroj: Náš REGION