Oslavy 150. výročí organizovaného včelařství na Jaroměřsku zahájili včelaři sebevzděláváním

1. 5. 2018

Oslavy 150. výročí organizovaného včelařství na Jaroměřsku, které se nesou v duchu motta „Vzdělávání a osvěta o včelách a včelařství“ zahájili včelaři ze ZO Jaroměř příspěvkem k vlastnímu poznání a vzdělání, a to uspořádáním tří přednášek našich včelařských odborníků, které se konaly ve velmi příjemném a pohostinném prostředí proskleného sálu moderního hotelu K-Triumf ve východočeských lázních Velichovky.

Jako prvního přivítali již v únoru Dr. Ing. Františka Kamlera, ředitele Výzkumného ústavu včelařského s.r.o. v Dole u Libčic. Dr. Kamler se ve své prezentaci zabýval průběhem včelařského roku, zopakoval základní zákonitosti ve vývoji včelstva v přírodě, z nichž vycházíme v konstrukci úlových systémů, jejichž druhy a práci s nimi poté přiblížil. Následovala diskuse o problematice zvládání včelích nákaz a další problematiky včelařství, kde si pan ředitel i místní včelaři živě vyměňovali vlastní zkušenosti získané při chovu včel.

V měsíci březnu navštívil jaroměřské včelaře Doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. z brněnské Mendelovy univerzity, včelař a odborník na včelařství. Ten se ve své velmi dobře zpracované a vlastními experimenty podložené prezentaci zabýval zejména nejnovějšími poznatky v biologii současné největší metly evropského včelařství, roztoče Varroa destructor, jehož poznání se neustále vyvíjí v konfrontaci s domácími i zahraničními zkušenostmi, které Doc. Přidal přináší. Dále přednášející přiblížil různé metodiky, jak čelit tomuto roztoči v éře nastupující rezistence ke konvenčním léčivům a při nastupujícím tlaku na ekologizaci celého zemědělství, kde cesta se otevírá v možnosti využití organických kyselin, např. kys. šťavelové, a bude pokračovat směrem k metodám biologickým.

Posledním přednášejícím v jarním cyklu byl ryzí praktik, známý profesionální včelař Miroslav Sedláček z Bučovic. Ten přiblížil místním včelařům metody práce se včelstvy v komerčním provozu, a protože př. Sedláček je známým pozorovatelem a experimentátorem, přiblížil prakticky svá zajímavá řešení v úlové otázce i metodice včelaření, které se zaměřovaly zejména na kombinované včelaření na vysokých a nízkých nástavcích. Je nasnadě, že následovala interesantní diskuse, kde se včelaři dotkli všech dalších otázek, od chovu matek až po ochranu včel proti varroóze. A protože čas plynul rychle, přislíbil přednášející další přednášku v příštím roce.

První část oslav 150. výročí na Jaroměřsku lze hodnotit více než kladně. Návštěva byla velká, a to nejen z místní základní organizace, ale i z okolních, ba i dále přespolních. Včelaři si též k výročí dopřáli příjemné prostředí s výhledem do přírodního areálu Hotelu K-Triumf, kterému je potřeba poděkovat za sponzorství těchto přednášek. Oslavy v Jaroměři nyní budou pokračovat zaměřením směrem k osvětě včelařství u široké veřejnosti.

Mezi jaroměřské včelaře k jejich výročí jako první zavítal Dr. Ing. Fr. Kamler z VÚVč Dol (foto autor)

 

Ing. Václav Jirka, předseda ZO ČSV Jaroměř