O víkendu proběhlo zasedání Republikového výboru ČSV

27. 3. 2018

V obvyklém termínu se sešli členové RV ČSV na svém březnovém jednání.

V úvodu jsme vzpomněli minutou ticha na v únoru zemřelého Vladimíra Lněničku, bývalého dlouholetého zaměstnance sekretariátu a funkcionáře Pražské organizace ČSV.

Jako obvykle jsme popřáli vše nejlepší našim kolegům jubilantům:

Vladimír Mikeš, Miloslav Scherling a Oldřich Doležal oslavili 65 let, Josef Trefilík 75 let a Jiří Novotný 55 let.

Zuzanu Samlekovou jsme jmenovali členkou Redakční rady časopisu Včelařství.

RV udělil vyznamenání „Za zásluhy o včelařství“ dlouholetému členu a funkcionáři Jaroslavu Bártlovi ze Základní organizace Humpolec.

Tak jako každý rok o tomto čase schválil RV zprávu o činnosti a hospodaření a účetní závěrku za uplynulý rok.

Byl doplněn Plán práce na r. 2018. RV schválil drobnou změnu Jednacího řádu RV ČSV a zrušil směrnici pro činnost prohlížitelů včelstev. Ta se stala nadbytečnou, když podle nové legislativy je organizátorem Institut celoživotního vzdělávání Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. ČSV se již na přípravě prohlížitelů včelstev žádným způsobem nepodílí.

Prakticky celé sobotní odpoledne bylo věnováno informacím o Včelpu a stavu jeho prodeje. Kompletní usnesení březnového RV 2018 najdete zde

Mgr. Jarmila Machová


Zasedání RV ČSV březen 2018