O víkendu proběhlo řádné zasedání Republikového výboru ČSV

25. 11. 2019

V sobotu 23. 11. 2019 proběhlo řádné zasedání RV a ÚKK v Nasavrkách.

Tradičně v úvodu jsme popřáli našim kolegům u příležitosti jejich kulatého výročí narození v období od srpnového jednání RV.

60. narozeniny oslavil Martin Čecháček, 70 let má František Meduna a 75 let Pavel Mestek.

Tak jako vždy v listopadu byl projednán a schválen rozpočet na příští rok, stejně tak plán práce. Podle srpnového usnesení bylo prověřeno zdanění příjmu z prodeje společnosti Včelpo a v této souvislosti RV schválil dodatek smlouvy, na základě kterého ke zdanění nedojde.

RV podle Stanov ČSV svolal XI. sjezd ČSV na 12.-13. 12. 2020 v TOP HOTELU PRAHA. Stanovil klíč pro účast delegátů na sjezdu na 600 členů i započatých 1 delegát. Pro okresní konference je stanoven klíč 1 delegát na 25 – 40 členů i započatých (počet v rozmezí 25 -40 členů si určí dle svého uvážení okresní organizace samy). V obou případech se vychází ze stavu členské základny k 1.1.2020. Termíny pro konání volebních výročních schůzí ZO jsou leden – únor 2020 a pro konání okresních konferencí březen – květen 2020.

Na srpnovém zasedání RV členové rozhodli o tom, že požadavky konečných příjemců budou přijímány zásadně od členů svazu, a uložil PRV vypracovat pravidla administrace. Úkol byl splněn a listopadový RV tato pravidla schválil.

Na závěr jednání RV udělil vyznamenání Za zásluhy o včelařství. Toto ocenění je druhé nejvyšší ve svazu po titulu čestný člen ČSV. Proto jej uděluje Republikový výbor ČSV. Na listopadovém zasedání jej obdrželi Stanislav Berčík ze ZO Tovačov, Jiří Zavadský ze ZO Záměl-Potštejn a František Hošek ze ZO Tovačov.

Kompletní usnesení listopadového RV 2019 naleznete zde

Mgr. Jarmila Machová

 


Zasedání RV a ÚKK ČSV dne 23.11.2019