O víkendu proběhl v Ratajích nad Sázavou již jedenáctý ročník soutěže „Ratajský medovník“

25. 9. 2023

V prostorách zámku v Ratajích nad Sázavou 23.9.2023 odborná komise posuzovala již po jedenácté příznačných jedenáct medovníků od místních cukrářek a pekařek. Tak jako vždy se bodově hodnotilo šest kritérií – vzhled/motiv, tvar, konzistence, med, ořechy, chuť/sladkost. Pro případ rovnosti bodů se upřednostňoval medovník o větší hmotnosti. Návštěvníci si mohli tato umělecká díla nejen prohlédnout, ale i ochutnat. A zájem byl veliký, hlavně dětem chutnalo. Všechny účastnice soutěže kromě plné tašky upomínkových předmětů obdržely medaili a tři kila mouky „Pernerky“.

Současně s hodnocením medovníků probíhal i 11. ročník „Ratajské sekery“ – soutěž v hodu oboustrannou sekerou.

Pořadatelem akce byla Základní organizace ČSV Rataje nad Sázavou a spolek Český Dřevorubec, z. s. Moderoval Stanislav Berkovec. Jména výherců a další podrobnosti se dozvíte v článku v časopise Včelařství, který slíbil hlavní organizátor přítel Jiří Vorlíček napsat.

V rámci soutěžního sobotního odpoledne v Ratajích nad Sázavou proběhla i přehlídka práce Městské policie Praha, tentokrát to byla ukázka výcviku se záchranářskými psi. Zahrála též moravská dechovka z Velkého Meziříčí. Počasí nám přálo a více než dvě stě návštěvníků si krásné odpoledne plné zážitků a sladké tečky užilo.

Poděkování si zaslouží hlavní organizátor Jiří Vorlíček, který byl u zrodu akce, ze které se za ty roky stala tradice. Ale uznání patří také jeho pomocníkům, zejména pomocnicím.

Tak zase za rok na shledanou.

Mgr. Jarmila Machová


Ratajský medovník 2023