Noví absolventi Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách obdrželi výuční listy

26. 6. 2023

V neděli 25.6.2023 proběhlo, tak jako každý rok, v obřadní síni nasavrckého zámečku, slavnostní předání výučních listů úspěšným absolventům učebního oboru Včelař. V zámečku všechny přivítal i místostarosta Nasavrk, pan Luboš Dostálek.

Letos končily obor studenti třech tříd. Obřadní síň byla plná nejen úspěšných absolventů, ale také jejich blízkých, kteří s nimi po tři roky prožívali dobré i zlé. Vedení školy tradičně ocenilo i nejlepší seminární práce. A nebylo jich málo. Paní Ing. Miroslava Novotná, přísná třídní učitelka studenty každé třídy velmi trefně popsala, to, jak pracovali, jakou tvořili partu, vyzdvihla jejich přednosti. A také jsme se dozvěděli mnoho zajímavých statistických údajů – průměrný věk studentů ve třídě, kdo byl nejstarší a kdo nejmladší, jaké procento ve třídě tvořily ženy, které kraje měly ve třídách největší zastoupení, kolik manželských párů bylo mezi absolventy, ale i výroky studentů - vtipné, i ty k zamyšlení. Prostor k hodnocení dostali i studenti, kteří děkovali za krásné tři roky studentského života, kdy museli vypracovávat domácí úkoly a doma předkládat známky a vysvědčení. Ocenili práci své třídní učitelky mnoha květinami. Výuční listy předal absolventům ředitel učiliště Josef Lojda. Jejich předáním sice jedna etapa skončila, ale další právě začíná. Navázaná přátelství budou pokračovat. Spojuje je stejný zájem, stejná láska ke včelám.

Tak hodně včelařských úspěchů přeji.

Mgr. Jarmila Machová


Absolventi Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách 2023