Nouzový stav v ČR - aktuální informace

30. 4. 2020

 Aktualizace článku 30.4.2020

 

Vláda rozhodla o zrušení zákazu volného pohybu osob s účinností od pátku 24.4. Zrušení zákazu volného pohybu se týká i možnosti vycestovat za hranice. Jsou povoleny skupinky na veřejnosti ne větší než 10 osob. Tímto způsobem se mohou scházet i členové spolků. Pro nás to znamená možnost konání schůzí zejména výkonných orgánů svazu a organizačních jednotek svazu za podmínek nepřekročení 10 účastníků.

Nouzový stav Sněmovna 28. 4. prodloužila do 17. května.

30.4. vláda rozhodla o dalších rozvolnění: Od 11.5. se budou moci konat společenské, sportovní a kulturní akce do 100 osob. To znamená, že přednášky, kurzy, většina výročních členských schůzí a okresních konferencí by se již mohla po 11. květnu konat. Jaká rozvolnění pro akce s počtem více než 100 lidí budou v průběhu léta, bude záležet na výsledku vyhodnocení situace. Podle předpokladů by v létě měly zůstat hromadné akce, kde se pohybují stovky a tisíce osob, zakázané. Opatření proti šíření koronaviru, jako je udržování odstupu, dezinfekce a roušky, budou platit nejméně do konce června, předpokládá náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. 

 

Od 11. května bude obnovena činnost zájmových (tedy i včelařských) kroužků a to v počtu do 15 lidí.

Sekretariát ČSV se vrací k běžnému režimu.

Pracovníci jednotlivých oddělení (odborného, ekonomického a redakce Včelařství) se od příštího týdne opět vracejí do svých kanceláří v sídle svazu. Přesto z opatrnosti zákaz návštěv dosud trvá. Prosíme, ještě vydržte a nejezděte do sídla svazu za účelem osobního jednání nebo předání zásilek (např. žádostí o unijní dotaci nebo dokumentů pro zápis změn do spolkového rejstříku).

 

Pomoc včelařům, kteří onemocněli nebo jsou v karanténě

Prosíme funkcionáře základních organizací, kteří mají přehled o svých členech, mají k nim nejblíže a znají i stav jejich včelstev, aby zajistili pomoc těm, kteří v důsledku onemocnění nebo karantény se nemohou postarat buď o svá včelstva, nebo o své základní potřeby a pomoc potřebují. Včelaři, kteří přišli do styku s nákazou a jsou v karanténě, mohou pečovat o svá včelstva jen na základě povolení hygienika. Každý případ se posuzuje individuálně. Vzhledem k věkovému průměru našich členů patříme k nejohroženější skupině obyvatel. Je proto vhodné zapojení zejména mladších kolegů. Vždy však dbejte bezpečnostních opatření.

O dalších případných změnách vás budeme informovat.

Děkujeme všem, kteří pomáhají svým potřebným kolegům. Děkujeme funkcionářům, že i v této době posílají podklady pro zápis do spolkového rejstříku.

 

Mgr. Jarmila Machová