Na návštěvě u slovinských včelařů

3. 10. 2023

Na pozvání Slovinského svazu včelařů se vedení svazu o víkendu zúčastnilo oslav 150 let organizovaného včelařství, 20 let od konání Kongresu Apimondia v Ljubljani a 250 let od smrti Antona Janši, osobnosti slovinského včelařství, a zahájení provozu Včelařské školy Antona Janši. Oslavy se konaly v Gallusově sále „Cankarjevova domu“ Kulturního a kongresového centra v sobotu 30. září 2023.

Zahájení oslav bylo ve znamení nástupu 160 praporečníků místních včelařských organizací s charakteristickým praporem. Zazněla slovinská hymna a také hymna slovinských včelařů. V sále vše sledovalo cca 1600 účastníků. Význam včelařství ve Slovinsku podtrhla přítomnost a projev prezidentky Slovinska Nataši Pircové Musarové. V projevu podtrhla důležitost jak včelařství, tak činnost slovinského svazu pro Slovinsko. Vystoupil též prezident Apimondie Jeff Pettis a další osobnosti slovinského veřejného života a hosté. Závěrem promluvil předseda Slovinského svazu včelařů Boštjan Noč. Ten ve svém projevu upozornil na všechny důležité úspěchy, které slovinské včelařství za dobu organizované činnosti zaznamenalo. V poslední době je to zápis na seznam nehmotných kulturních památek UNESCO dědictví 'Včelařství ve Slovinsku, životní styl'. Upozornil na vysokou kvalitu slovinského medu, který se může chlubit chráněným zeměpisným označením. Slovinští včelaři jsou hrdí na svou organizaci, na svou historii, na své významné včelařské osobnosti, spolkové obleky a spolkové prapory.

Kulturní program doplnil mimo jiné orchestr Zahorje, Mužský komorní sbor Svazu včelařů Slovinska a Helena Blagneová, slovinská populární a operní zpěvačka. Druhý den 1.10. se konalo setkání s iniciátory založení Evropské včelařské asociace. Cílem této organizace je zejména být důstojným a účinným partnerem orgánů Evropské unie. Konkrétně jde o boj proti falšování medu v Evropě, posílení důvěry spotřebitelů a jejich informovanost o původu medu a účincích na zdraví člověka, propagace evropského medu, vytvoření jednotného trhu s léky proti varroáze, používání účinných a bezpečných veterinárních přípravků, posílení podpor na opylování atd.

Přítomní zástupci svazů se shodli na potřebnosti vzniku asociace. Je však ještě třeba projednat podmínky fungování, tj. zejména financování činnosti organizace. Jednání budou pokračovat příští rok. Mezitím budeme podmínky vzniku a vstupu do Evropské včelařské asociace projednávat v našich vrcholných orgánech.

Se slovinskými včelaři máme mnoho společného. Česká republika a Slovinsko jsou zeměmi včelařů. Jsme společně na prvním místě v počtu včelařů na 10 tisíc obyvatel – 57. I my jsme oslavili loni 150 let existence. Slovinci slaví letos 20 let od konání Kongresu Apimondia v Ljubljani. My letos slavíme 60 let od Apimondie v Praze. Stejně jako slovinští včelaři, i my máme včelu medonosnou kraňskou, její šlechtění, chráněnu zákonem. I péče o naši mládež, její vzdělávání je velmi podobné a znalosti našich dětí o včelařství na mezinárodních setkáních srovnatelné.

Jen mě při pohledu na záplavu spolkových praporů a včelařů v jednotných oblecích zamrzelo, že slovinští včelaři mají něco, co my nemáme, nebo jen málo. Hrdost na svůj svaz. Neptají se, co svaz může udělat pro ně, ale co oni mohou udělat pro svaz, pro slovinské včelařství. A to je cesta k budování obrazu a významu včelařství navenek, a to jak doma, tak ve světě. A proto na jejich oslavu přijde popřát a poděkovat za jejich práci i prezidentka země.

 

Mgr. Jarmila Machová

 


Na návštěvě u slovinských včelařů