Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2024

3. 1. 2024

Státní veterinární správa společně s ministerstvem zemědělství zveřejnili 20. 12. 2023 Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace (MKZ) pro rok 2024. Jde o důležitý dokument pro chovatele hospodářských zvířat, který každoročně určuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Dokument zohledňuje vývoj nákazové situace.

V souladu s veterinárním zákonem jsou v MKZ stanoveny povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, a to včetně lhůt k jejich provedení a určuje, které z nich a v jakém rozsahu se hradí z prostředků státního rozpočtu.

V oblasti úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz včel, pro rok 2024 nedošlo k žádné zásadní změně oproti r. 2023.

Výňatek z MKZ týkající se jen včel naleznete  z d e

Mgr. Jarmila Machová