Medobraní v Křemencové

10. 6. 2018

Tak jako minulý rok jsme 7. června uspořádali v sídle svazu letos první medobraní. Na první vytáčení jsme pozvali poslance Zemědělského výboru PS Parlamentu (ZV).

Poslanci pod vedením místopředsedy ZV a předsedy podvýboru pro myslivost, rybářství a včelařství Ing. Pavla Kováčika si mohli vyzkoušet, jak se odvíčkuje plást, jeho vložení do medometu a zatočení klikou. Vše předváděl a vysvětloval pan tajemník Ing. Petr Šerák.

Naši hosté ochutnali čerstvě vytočený med a vyslechli si mnoho informací o včelách a medu. Je důležité, aby ti, kteří rozhodují o přijetí zákonů, které se dotýkají včel, o nich také něco věděli. A nejen o včelách, ale také o činnosti Českého svazu včelařů.

MVDr. Miloslav Peroutka je bezedná studnice vědomostí o včelařství a o svazu, takže se málokdo dostal ke slovu. Zavzpomínalo se také na Ing. Josefa Mandíka, který toho pro včelařství mnoho udělal. Nešlo si nevšimnout proletů mladušek, které se seznamovaly s okolím úlů. Tak, ač bylo kolem mnoho včel, jako loni vše proběhlo bez jediného žihadla.

Mgr. Jarmila Machová


Medobraní v Křemencové 2018