Listopadové zasedání Republikového výboru ČSV

27. 12. 2017

Tak jako obvykle v úvodu jsme popřáli stálé zdraví, spokojenost a radost ze včelaření svým kolegům jubilantům, kteří dosáhli významného životního výročí od srpnového zasedání. Byli jimi Milan Hanták 70 let, Miroslav Segeťá 65 let a 70 let Jan Šmíd.

V rámci jednání RV jsme doplnili Komisi pro racionalizaci a osvětu o nového člena, pana Františka Čápa.

Byl schválen Plán práce na r. 2018, Rozpočet na r. 2018, Dohoda o spolupráci se Slovenským svazem včelařů a také drobná technická změna stanov.

O polední přestávce jako vždy členové mohli navštívit zajímavá místa SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. Tj. výstavní halu, arboretum, nově rekonstruovaný včelařský obchod a také novou učebnu pro pořádání „dílniček“ pro včelařské kroužky (fotografie najdete v příloze tohoto článku).

Důležitým a jediným bodem odpoledního sobotního jednání byla situace ve společnosti Včelpo, spol. s r.o. RV schválil po dlouhé diskuzi jeho prodej a vybral konkrétní osobu, na kterou by se měla společnost převést. RV volil ze dvou zájemců:

Petr Vydra nabídl cenu 10 055 000 Kč ve splátkách do r. 2022 při zachování dosavadní výroby.

Jan Šmíd nabídl cenu 12 000 001 Kč ve splátkách do r. 2023 při zachování dosavadní výroby.

Oba zájemci měli neomezený čas pro představení svých nabídek, představení svého profesního životopisu, odpověděli na dotazy členů RV. Na základě takto získaných informací členové RV vybrali v tajném hlasování Petra Vydru a uložili předsednictvu ve funkci valné hromady, aby s ním neprodleně uzavřelo příslušnou smlouvu. Kompletní usnesení listopadového RV najdete zde


Listopadové zasedání Republikového výboru ČSV