Lednový seminář pro vedoucí VKM

28. 1. 2019

O víkendu 19. – 20. 1. 2019 se v Nasavrkách konal seminář pro první skupinu vedoucích VKM. Vedoucí si odvezli mnoho nových poznatků, a to jak odborných znalostí např. z oblasti anatomie včely či včelích produktů, tak i mnoho praktických nápadů přímo na aktivity v kroužku s dětmi. Každý také obdržel několik metodických materiálů, které mohou pro práci ve včelařském kroužku využít.

Další seminář je plánován na 19. – 20. 10. 2019 a je určen primárně vedoucím, kteří se tohoto lednového semináře nezúčastnili, jelikož program zůstává neměnný. Program a přihlášení bude opět přes rezervační formulář http://www.souvnasavrky.cz/akce/akce-souv-vvc-ops.

Kromě těchto tradičních seminářů je v současné době možnost využít i praktické semináře pro vedoucí VKM, které nabízí SOUV Nasavrky. Nejbližší termín je 15. – 16. 3. 2019 a přihlášení probíhá opět přes rezervační formulář http://www.souvnasavrky.cz/akce/akce-souv-vvc-ops.