Krajina pro včely a Cesta k rovnováze, dva filmy, které doporučujeme vidět

5. 4. 2020

Vážení přátelé,

v této době plné různých zákazů a nařízení vám nabízíme dva dokumentární filmy s tématikou včelařství, přírody a zemědělství. První dokument „Krajina pro včely“ vznikl s přispěním Českého svazu včelařů, a měl premiéru 11.6.2019 v ČT 2. Již jsme o něm psali ve Včelařství, a možná jste jej už viděli. Námět připravil Ing. Václav Jirka z Jaroměře. Film vyrobila společnost Ivana Stříteského. Repríza dokumentu proběhla nedávno, začátkem dubna tohoto roku. Naleznete jej zde: https://www.youtube.com/watch?v=_4Hrl2Xpuyg&t=367s.

Druhý dokument „Cesta k rovnováze“ vznikl také v průběhu r. 2019. Vyrobila jej společnost BASF Česká republika, a opět za spolupráce s Ing. Václavem Jirkou z Jaroměře, předsedy Základní organizace ČSV Jaroměř. Video vzniklo v rámci dlouhodobého projektu na podporu biodiverzity v zemědělské krajině. Natáčeno bylo v průběhu vegetace na projektově spolupracující farmě p. V. Velety v Lukavci u Pacova, a na několika dalších farmách v ČR, uplatňujících v praxi některé z mimoprodukčních opatření, zaměřené buď přímo, či nepřímo na podporu opylovatelů. Dokument byl dosud prezentován cca 1500 - 2000 zemědělcům na konferencích BASF v ČR a v SR.

Film by měl pomoci podpořit jak další zemědělce v rozhodování o rozumném a cíleném uplatnění mimoprodukčních opatření na farmě, tak i informovat širší veřejnost o existujícím a v praxi uplatňovaném pozitivním a komplexním pohledu dnes již celé řady zemědělců na hospodaření.

Dokument najdete na Youtube kanálu BASF zde: https://www.youtube.com/watch?v=nnHt-KeIGxU.

Doufám, že vám oba filmy zpříjemní den.

Mgr. Jarmila Machová