Informace pro zájemce o studium učebního oboru Včelař v SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrk

21. 2. 2018

Upozorňujeme všechny zájemce, že první kolo přijímání přihlášek končí 1. 3. 2018.

Bližší informace: www.souvnasavrky.cz; tel. 469677128