GDPR – zřízení nového odkazu

30. 7. 2018

Vážení přátelé,

dne 25. května 2018 vstoupilo v ČR v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) – známé jako GDPR. Nařízení stanoví změny pro zvýšení ochrany osobních údajů. Toto Nařízení nahradilo zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

ČSV, z.s. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem řízení organizačních záležitostí ČSV, z.s., evidence členů, přehledu o placení členských příspěvků, zasílání časopisu Včelařství, Odborných včelařských překladů a jiných periodik, účasti členů na Svépomocném fondu a úrazovém pojištění, zasílání korespondence, poskytování státních podpor a dotací, voleb do orgánů ČSV, z.s. a účasti v komisích.

Z těchto důvodů bylo nutno vypracovat nové znění formuláře členské přihlášky a informovat a žádat nové členy ČSV, z.s. o souhlas se zpracováním osobních údajů. ČSV, z.s. v souvislosti s platností Nařízení pracuje na implementaci tohoto Nařízení tj. jak na auditu všech nyní používaných dokumentů či zjištění stavu vedení a bezpečnosti osobních údajů, tak i na přípravě nových dokumentů např. členských přihlášek, souhlasů s vedením osobních údajů nebo souhlasů se zveřejněním fotografií členů na webových stránkách atd..

Pro informovanost členů a veřejnosti proto ČSV, z.s. zřídil na svých webových stránkách nový odkaz ke GDPR, kde jsou soustředěny všechny důležité informace k dané problematice – ZDE. Např.: Informace o GDPR ve vztahu k ČSV, Otázky a odpovědi na dotazy k nové členské přihlášce, vzor pro ZO pro vydání souhlasu členů se zveřejněním jejich fotografií na webových stránkách ZO či OO nebo žádost o odnětí souhlasu se zpracováním osobních údajů a další.

Současně upozorňujeme, že na webových stránkách ČSV, z.s. byly nahrazeny některé nyní používané dokumenty aktualizovaným zněním dle Nařízení (např. členská přihláška, žádost nezletilých o vstup do včelařských kroužků mládeže, evidenční listy včelařských kroužků).