Evropská komise zakázala pesticid poškozující včely, používá se i v ČR

17. 1. 2020

Evropská komise v pondělí neobnovila povolení evropským zemědělcům používat pesticid, který prokazatelně poškozuje včely, ale negativní vliv má i na člověka. Jde o látku zvanou thiakloprid, kterou vyrábí firma Bayer. Thiakloprid slouží jako insekticid k hubení škůdců, v České republice se hojně prodává například v přípravku pod názvem Calypso a používá se k ochraně řepky olejky, jabloní, třešní, višní, slivoní a brambor.

Většina zemí Evropské unie už minulý rok schválila návrh Evropské komise, aby byl pesticid zakázán. Podle výzkumů může mít toxický vliv nejen na včely, ale i na lidské zdraví. „Jsou zde oprávněné obavy, že použití tohoto pesticidu může poškozovat životní prostředí, včetně dopadu na podzemní vody, ale i na lidské zdraví, kde může ovlivňovat plodnost,“ uvedla v prohlášení evropská komisařka pro zdraví Stella Kyriakides.

Farmáři nebudou smět insekticid používat od 30. dubna, kdy vyprší dosavadní platnost povolení k jeho užití v EU. Látka patří do skupiny takzvaných neonikotinoidů, které způsobují nejen masivní úhyn včel, ale navíc se i ukládají v půdě. Česká vláda ale byla v minulosti proti zákazu těchto látek, údajně za ně chybí adekvátní náhrada, hlavně při pěstování cukrové řepy.

Komise svůj posudek založila na zjištěních Evropské agentury pro potravinovou bezpečnost, která své obavy zveřejnila už před rokem v lednu. Agentura poukázala na příliš vysoké koncentrace této toxické látky v podzemní vodě a její toxicitu pro člověka. Nejvíce trpí používáním pesticidu včely a čmeláci, jak uvádí zpráva této agentury. Látka totiž poškozuje jejich imunitní systém a rozmnožovací schopnosti.

Včely jsou přitom pro zemědělství nesmírně důležité: podle některých údajů se podílejí na opylování až sedmdesáti procent plodin, které člověk konzumuje, a ovocnářství by bez nich bylo neudržitelné. Pesticidy, které se používají k ochraně řepky olejky a dalších plodin, dnes podle tvrzení některých včelařů způsobují, že med, který včely vyprodukují ve městech, je kvalitnější než med z venkova.

Zdroj: a2larm